1.  
            2.  
            3.  
            4.  
            5.  

            Chúng t?i là ai?

            T?p ?oàn Zhengchang là nhà ch? t?o c?ng trình toàn nhà máy và thi?t b? ch? bi?n máy móc th?c ?n ch?n nu?i l?n nh?t Trung Qu?c. C?ng ty ???c thành l?p vào n?m 1918, cho ??n nay ?? có l?ch s? phát tri?n trên 90 n?m. T?p ?oàn hi?n có h?n 1500 c?ng nhan viên, 20 d...

            Theo chúng t?i trên

            B?n quy?n ? 2013 Zhengchang T?t c? các quy?n.

            Liên h?
            ?i?n tho?i: 0086 21 64184200
            FAX: 0086 21 64163299
            Email: internet@zcme.com
            Worldwide sites

            Find information about ZHENGCHANG in your language and region.

            ×
            91久久久久精品无码一区二区 亚洲中文字幕久久精品无码APP 美国式禁忌 亚洲韩国精品无码一区二区三区 亚洲一级一级A片一级A片