<menu id="60u0s"><tt id="60u0s"></tt></menu>
 • <nav id="60u0s"><strong id="60u0s"></strong></nav>
 • S?n ph?m

  Thi?t b? phun và thêm ch?t l?ng

  H? th?ng thêm ch?t l?ng vi l??ng SYPM
  chi ti?t s?n ph?m
  T?ng quan v? s?n ph?m:
   
  H? th?ng thêm ch?t l?ng vi l??ng c?a Zhengchang thích h?p v?i nhu c?u th? tr??ng trong n??c Trung Qu?c, thích h?p dùng cho phun b? m?t liên t?c các nguyên t? vi l??ng nh? men, d?u... ??i v?i li?u h?t.
   
  H? th?ng thông qua ki?m tra l??ng v?t li?u trong nháy m?t c?a cân l?u l??ng, d?a theo t? l? thêm vào ?ã ???c thi?t l?p, thông qua b?m tính l??ng t? ??ng ?i?u ch?nh l?u l??ng ch?t l?ng, sau khi dung d?ch ???c tr?i qua s??ng hóa chúng s? phun ??u lên b? m?t li?u h?t, có ch?c n?ng t? ??ng ng?ng phun khi li?u thi?u, c?nh báo chênh l?ch...
   
  H? th?ng náy có th? ??ng th?i thêm vài v?t ch?t dinh d??ng, h?n n?a l??ng thêm vào nh?, sau khi thông qua tr?n trong ?ng tr?n s?n sinh phun s??ng lên b? m?t v?t li?u, l??ng thêm vào nh? h?n 0.2 lít/ gi?, có l?a ch?n hình th?c n??c phun s??ng, phun h?i s??ng.
  M?c ?? t? ??ng hóa cao, thao tác ??n gi?n, l?p ??t d? dàng;
   
  Thông s? k? thu?t:
   
  1. PLC l?a ch?n dùng dòng máy FX 2N c?a Mitsubishi;
  2. B?m tính toán l?a ch?n dùng dòng máy Ivic c?a Nh?t B?n;
  3. Thi?t b? truy?n c?m l?a ch?n dùng dòng máy Toledo;
  4. ??u phun, ?ng và thi?t b? ?i?u áp toàn b? l?a ch?n dùng s?n ph?m c?a doanh nghi?p n??c ngoài.
  quan h?

  Theo chúng t?i trên

  B?n quy?n ? 2013 Zhengchang T?t c? các quy?n.

  Liên h?
  ?i?n tho?i: 0086 21 64184200
  FAX: 0086 21 64163299
  Email: internet@zcme.com
  Worldwide sites

  Find information about ZHENGCHANG in your language and region.

  ×
  国内一级爽歪歪毛片,无码日日模日日碰夜夜爽,最近中文字幕完整版2018免费
  <menu id="60u0s"><tt id="60u0s"></tt></menu>
 • <nav id="60u0s"><strong id="60u0s"></strong></nav>