<menu id="60u0s"><tt id="60u0s"></tt></menu>
 • <nav id="60u0s"><strong id="60u0s"></strong></nav>
 • S?n ph?m

  Thi?t b? phun và thêm ch?t l?ng

  H? th?ng thêm ch?t l?ng, d?u m? ki?u khe h?
  chi ti?t s?n ph?m
  T?ng quan v? s?n ph?m:
   
  Máy này dùng ?? thêm thành ph?n dinh d??ng nh? d?u, axit amin… vào trong th?c ?n ch?n nuôi (máy tr?n), nâng cao ??c tính c?a th?c ?n ch?n nuôi...

   
  Ch?n l?u l??ng k? v?i ?? chính xác cao, ki?m soát b?ng h? th?ng có th? thi?t l?p ???c nh?p kh?u, làm vi?c ?n ??nh, l??ng tính chính xác;

   
  H? th?ng l?c hai ???ng, th?i c?n bã ra ngoài không ?nh h??ng t?i công vi?c;

   
  K?t c?u tiên ti?n, ?? chính xác khi thêm cao, s? d?ng ?áng tin c?y, thao tác s?a ch?a thu?n ti?n;

   

  Tính n?ng ch?ng phi?n nhi?u t?t, m?c ?? t? ??ng hóa cao; 

  quan h?

  Theo chúng t?i trên

  B?n quy?n ? 2013 Zhengchang T?t c? các quy?n.

  Liên h?
  ?i?n tho?i: 0086 21 64184200
  FAX: 0086 21 64163299
  Email: internet@zcme.com
  Worldwide sites

  Find information about ZHENGCHANG in your language and region.

  ×
  国内一级爽歪歪毛片,无码日日模日日碰夜夜爽,最近中文字幕完整版2018免费
  <menu id="60u0s"><tt id="60u0s"></tt></menu>
 • <nav id="60u0s"><strong id="60u0s"></strong></nav>