<menu id="60u0s"><tt id="60u0s"></tt></menu>
 • <nav id="60u0s"><strong id="60u0s"></strong></nav>
 • S?n ph?m

  Thi?t b? phun và thêm ch?t l?ng

  Máy phun chan kh?ng SYPZ1000
  chi ti?t s?n ph?m
  T?ng quan v? s?n ph?m:
   
  Cùng v?i s? phát tri?n không ng?ng c?a ngành công nghi?p th?c ?n ch?n nuôi con ng??i ??i v?i nhu c?u v? ch?t l??ng s?n ph?m th?c ?n ch?n nuôi càng ngày càng cao, ?? nâng cao thành ph?n dinh d??ng c?a th?c ?n ch?n nuôi, máy phun ch?t l?ng SYPZ có th? phun d?u lên b? m?t th?c ?n ch?n nuôi n?ng l??ng cao, phun men, men th?c v?t ??c bi?t, vitamin, h??ng li?u, d?u th?c v?t lên b? m?t v?t li?u sau khi ???c giãn n?, ph?ng ho?c h?t.
   
  Máy này thông th??ng ???c b? trí sau khi phân c?p th?c ?n ch?n nuôi theo công ngh?, tr??c khi ??a vào kho li?u thành ph?m, máy này ch? y?u thích h?p cho: v?t li?u thích h?p nh?: li?u ph?ng, giãn n?, th?c ?n ch?n nuôi d?ng b? m?nh, d?ng h?t, b?t.
  1. Phun d?u lên b? m?t th?c ?n ch?n nuôi d?ng h?t (ph?m vi t? l? thêm ch?t l?ng ??t 0.1%-6%, ph?i l?p ??t chu?n 1%-6%). S?n xu?t th?c ?n ch?n nuôi n?ng su?t cao ??c bi?t;
  2. Phun ph? li?u lên b? m?t th?c ?n ch?n nuôi d?ng h?t, giúp b? m?t h?t ???c sáng bóng, t?ng c??ng s?c c?nh tranh trên th? tr??ng;
  3. Phun vitamin có tính m?n nhi?t, men th?c v?t ??c bi?t, h??ng li?u, d?u th?c v?t, men h?u c? lên v?t li?u sau khi ???c ép ?ùn, gi?n n?;
  4. Phun m? ??ng v?t ?? s?n xu?t m?t lo?i th?c ?n ch?n nuôi áo b?c ??ng ??u, ti?n cho vi?c c?t gi? v?t li?u.
  5. Ch? y?u dùng cho thêm vào thành ph?m sau khi qua sàng phân c?p, ít lãng phí.


  Power:1.5KW
  Production capacity:8-20t/h
  Spraying amount:1.5L/H-666L/H
  Capacity of oil tank:50-200kg

  Thông s? k? thu?t:

   

  quan h?

  Theo chúng t?i trên

  B?n quy?n ? 2013 Zhengchang T?t c? các quy?n.

  Liên h?
  ?i?n tho?i: 0086 21 64184200
  FAX: 0086 21 64163299
  Email: internet@zcme.com
  Worldwide sites

  Find information about ZHENGCHANG in your language and region.

  ×
  国内一级爽歪歪毛片,无码日日模日日碰夜夜爽,最近中文字幕完整版2018免费
  <menu id="60u0s"><tt id="60u0s"></tt></menu>
 • <nav id="60u0s"><strong id="60u0s"></strong></nav>