<menu id="60u0s"><tt id="60u0s"></tt></menu>
 • <nav id="60u0s"><strong id="60u0s"></strong></nav>
 • S?n ph?m

  Thi?t b? phun và thêm ch?t l?ng

  Máy phun c?a n?p máy ép viên ZC2000
  chi ti?t s?n ph?m
  T?ng quan v? s?n ph?m:
   
  H? th?ng phun c?a n?p hi?u Zhengchang là thi?t b? mà sau khi cho dung d?ch cao áp ?ã ???c tính l??ng chính xác (ch?t dinh d??ng và thu?c nh? d?u, m?, ch?t gây men, axit amin, vitamin, ...) ? trong bu?ng ép viên tr?i qua phun s??ng ??c bi?t, s? dung h?p v?i máy ép viên có t?c ?? chuy?n ??ng nhanh ?ùn ra t? trong khuôn ép viên, t? ?ó hình thành m?t l?p phun ??u trên b? m?t li?u h?t.
   
  Trong quá trình s?n xu?t m?t s? th?c ?n ch?n nuôi th?y s?n, gia súc gia c?m cao c?p, v?t li?u sau khi ???c tr?i qua ?i?u ch?t làm chính, sau khi ép viên, m?t s? thành ph?n dinh d??ng ???c thêm vào s? m?t ?i ho?c b? h?ng, thi?t b? này ti?n hành phun s??ng k?p th?i lên b? m?t li?u h?t ? trong phòng ép viên, b? sung nhi?u l?n và nâng cao t? l? h?p thu nguyên t? vi l??ng, b?o ??m ch?t l??ng  h?t; h?n n?a còn rút ng?n công ngh? s?n xu?t. Thông qua h?i n??c ?i vào t? ??ng gia nhi?t và duy trì ch?t l?ng ? trong ?ng d?u, b?o ??m dung d?ch phun không b? ?ông c?ng trong mùa l?nh giá.
   
  ??c ?i?m c?a s?n ph?m:
   
  1. Dung l??ng bình ch?a d?u: l?n nh?t là 1 t?n
  2. Công su?t mô-t? phun d?u: 1.5KW
  3. ?? chính xác khi thêm vào: 0.5%
  4. T? l? dàn ??u khi phun: 98%
  5. L??ng phun: 1.5L/h~240L/h
  6. T? l? phun: 2%~8%
  7. L??ng s?n xu?t c?a máy ép viên:
  quan h?

  Theo chúng t?i trên

  B?n quy?n ? 2013 Zhengchang T?t c? các quy?n.

  Liên h?
  ?i?n tho?i: 0086 21 64184200
  FAX: 0086 21 64163299
  Email: internet@zcme.com
  Worldwide sites

  Find information about ZHENGCHANG in your language and region.

  ×
  国内一级爽歪歪毛片,无码日日模日日碰夜夜爽,最近中文字幕完整版2018免费
  <menu id="60u0s"><tt id="60u0s"></tt></menu>
 • <nav id="60u0s"><strong id="60u0s"></strong></nav>