<menu id="60u0s"><tt id="60u0s"></tt></menu>
 • <nav id="60u0s"><strong id="60u0s"></strong></nav>
 • S?n ph?m

  Máy s?y kh?

  Máy s?y hoàn l?u ki?u n?m dòng máy SHGW
  chi ti?t s?n ph?m
  T?ng quan v? s?n ph?m:

  S?y khô v?t li?u hai l?p, không gian s? d?ng có hi?u qu?, nâng cao t? l? s?n xu?t; tu?n hoàn ph?n nhi?t d? th?a áp d?ng nâng cao hi?u su?t nhi?t; v?t li?u phân b? bình quân trên b? m?t sàng, ?? s?y khô bình quân t?t, v?t li?u và l??i sàng t??ng ??i ??ng im, v?n ??ng h??ng phía tr??c tùy theo b? m?t sàng, có hi?u qu? gi?m thi?u t? l? v? nát, có th? ?i?u ch?nh th?i gian s?y khô theo yêu c?u c? th? c?a t?ng v?t li?u. Ch? y?u dùng cho s?y khô th?c ph?m và th?c ?n ch?n nuôi d?ng ép ?ùn.

  quan h?

  Theo chúng t?i trên

  B?n quy?n ? 2013 Zhengchang T?t c? các quy?n.

  Liên h?
  ?i?n tho?i: 0086 21 64184200
  FAX: 0086 21 64163299
  Email: internet@zcme.com
  Worldwide sites

  Find information about ZHENGCHANG in your language and region.

  ×
  国内一级爽歪歪毛片,无码日日模日日碰夜夜爽,最近中文字幕完整版2018免费
  <menu id="60u0s"><tt id="60u0s"></tt></menu>
 • <nav id="60u0s"><strong id="60u0s"></strong></nav>