• <menu id="mqeeo"><tt id="mqeeo"></tt></menu>
 • <menu id="mqeeo"><tt id="mqeeo"></tt></menu>
  <nav id="mqeeo"><nav id="mqeeo"></nav></nav>
  <menu id="mqeeo"></menu>
 • S?n ph?m

  Máy s?y kh?

  Máy s?y kh? ki?u qu?n thúc dòng máy TGZG
  chi ti?t s?n ph?m
  T?ng quan v? s?n ph?m:
   
  M?c ?? gi?m ?? ?m l?n, lo?i b? t?i ?a 50% ?? ?m, tiêu th? ?i?n n?ng nh?, áp d?ng ngu?n nhi?t công su?t cao, thi?t b? ??ng b? ít, k? thu?t ch?t ch?; thích h?p cho s?y khô nh?ng v?t li?u d?ng r?i có thành ph?n ?? ?m l?n, nh? mùn, bã và r?m r? lên men. Ngu?n nhi?t là h?i n??c.
  quan h?

  Theo chúng t?i trên

  B?n quy?n ? 2013 Zhengchang T?t c? các quy?n.

  Liên h?
  ?i?n tho?i: 0086 21 64184200
  FAX: 0086 21 64163299
  Email: internet@zcme.com
  Worldwide sites

  Find information about ZHENGCHANG in your language and region.

  ×
  粉嫩小仙女丝袜自慰喷水网站
 • <menu id="mqeeo"><tt id="mqeeo"></tt></menu>
 • <menu id="mqeeo"><tt id="mqeeo"></tt></menu>
  <nav id="mqeeo"><nav id="mqeeo"></nav></nav>
  <menu id="mqeeo"></menu>