<menu id="60u0s"><tt id="60u0s"></tt></menu>
 • <nav id="60u0s"><strong id="60u0s"></strong></nav>
 • S?n ph?m

  Máy s?y kh?

  Máy s?y kh? v?t li?u có ?? ?m cao dòng máy GSG
  chi ti?t s?n ph?m
  T?ng quan v? s?n ph?m:
   
  Máy này có hai lo?i tr?c ??n và tr?c kép, thu?c lo?i máy s?y khô tr?n lo?i m?i nh?t, ??i v?i nh?ng v?t li?u có tính dính ch?n hình th?c tr?n tr?c kép, v?t li?u ???c ??a vào gi?a hai tr?c, không th? s?y ra hi?n t??ng dính trên thành, v?t li?u ???c ??a vào trong tr?ng thái t?n ??u, th? tích ti?p xác l?n v?i môi tr??ng nhi?t, thành ph?n n??c thoát ra l?n, c??ng ?? s?y khô l?n, tiêu hao n?ng l??ng nh?; tr?c tr?n kiêm ch?c n?ng nghi?n, t?ng di?n tích v?t li?u nh?n nhi?t, nâng cao hi?u qu? s?y khô.


   

  quan h?

  Theo chúng t?i trên

  B?n quy?n ? 2013 Zhengchang T?t c? các quy?n.

  Liên h?
  ?i?n tho?i: 0086 21 64184200
  FAX: 0086 21 64163299
  Email: internet@zcme.com
  Worldwide sites

  Find information about ZHENGCHANG in your language and region.

  ×
  国内一级爽歪歪毛片,无码日日模日日碰夜夜爽,最近中文字幕完整版2018免费
  <menu id="60u0s"><tt id="60u0s"></tt></menu>
 • <nav id="60u0s"><strong id="60u0s"></strong></nav>