<menu id="60u0s"><tt id="60u0s"></tt></menu>
 • <nav id="60u0s"><strong id="60u0s"></strong></nav>
 • S?n ph?m

  Thi?t b? c?p li?u

  Thi?t b? c?p li?u d?ng rung dòng máy GZ
  chi ti?t s?n ph?m

  T?ng quan v? s?n ph?m:

  Máy này c?p li?u ??ng ??u, v?n hành ?n ??nh, an toàn ?áng tin c?y, thao tác ??n gi?n, ti?t ki?m n?ng l??ng, là thi?t b? lý t??ng cho vi?c c?p li?u theo ??nh l??ng, thích h?p v?i nhu c?u s?n xu?t mang tính liên t?c, ???c s? d?ng ph? bi?n trong các doanh nghi?p công nghi?p và khai khoáng nh? luy?n kim, hóa ch?t, than ?á, ?i?n l?c, c? gi?i, v?t li?u xây d?ng, cùng v?i ngành công nghi?p nh?, th?c ph?m, d??c ph?m... Có th? tr? thành thi?t b? cung c?p li?u trong máy nghi?n xi m?ng, B?ng chuy?n, g?u t?i, máy nghi?n b?t, máy b? m?nh.

  quan h?

  Theo chúng t?i trên

  B?n quy?n ? 2013 Zhengchang T?t c? các quy?n.

  Liên h?
  ?i?n tho?i: 0086 21 64184200
  FAX: 0086 21 64163299
  Email: internet@zcme.com
  Worldwide sites

  Find information about ZHENGCHANG in your language and region.

  ×
  国内一级爽歪歪毛片,无码日日模日日碰夜夜爽,最近中文字幕完整版2018免费
  <menu id="60u0s"><tt id="60u0s"></tt></menu>
 • <nav id="60u0s"><strong id="60u0s"></strong></nav>