<menu id="60u0s"><tt id="60u0s"></tt></menu>
 • <nav id="60u0s"><strong id="60u0s"></strong></nav>
 • C?ng trình th?c ?n ch?n nu?i b?ng c?, hoa bia

  C?ng trình ép viên t? hoa bia

  Kinh nghi?m phong phú, c?ng ngh? hàng ??u

  K? thu?t Gi?i thi?u:

  Tóm t?t công trình:

   
  Làm sao ?? m? r?ng dung tích máy tr?n hoa bia, b?o ??m tr?n hoa bia ??ng ??u.
   
  Làm sao gi?i quy?t m? r?ng s?n l??ng c?p li?u c?a thi?t b? ép viên, t? ?ó mà m? r?ng s?n l??ng s?n xu?t h?t hoa bia.
   
  Làm th? nào ?? gi?i quy?t h? th?ng làm ngu?i c?a máy ép viên, nhi?t ?? ép viên không cao h?n 60oC, duy trì axit β trong nguyên li?u, duy trì h??ng v? và mùi th?m v?n có c?a hoa bia.
   
  Làm sao ki?m soát m?t ?? ép viên c?a h?t hoa bia, c? g?ng gi?m thi?u th? tích ti?p xúc c?a hoa bia v?i không khí, tránh hi?n t??ng bay h?i và oxi hóa axit-a và d?u hoa bia do ph?n hoa bia sau khi tr?i qua nghi?n b?t b? r?n n?t gây ra.
   
  Làm th? nào l?a ch?n túi nhôm tiên ti?n, ?óng gói b?ng nito chân không d?ng m?m, bao gói kín, th? tích nh?, b?o qu?n c?t gi? v?n chuy?n thu?n ti?n.
   
  Ki?m soát trình t? s?n xu?t t? ??ng hóa tiên ti?n h?n, b?o ??m ?? ?n ??nh c?a ch?t l??ng s?n ph?m.

   

   

   

  Máy móc thi?t b? c?a công trình:

   

  Ép viên ? nhi?t ?? th?p

   

   

  Theo chúng t?i trên

  B?n quy?n ? 2013 Zhengchang T?t c? các quy?n.

  Liên h?
  ?i?n tho?i: 0086 21 64184200
  FAX: 0086 21 64163299
  Email: internet@zcme.com
  Worldwide sites

  Find information about ZHENGCHANG in your language and region.

  ×
  国内一级爽歪歪毛片,无码日日模日日碰夜夜爽,最近中文字幕完整版2018免费
  <menu id="60u0s"><tt id="60u0s"></tt></menu>
 • <nav id="60u0s"><strong id="60u0s"></strong></nav>