<address id="rvbpb"><listing id="rvbpb"></listing></address>

  <em id="rvbpb"><form id="rvbpb"><nobr id="rvbpb"></nobr></form></em>
  <address id="rvbpb"></address>

  H? tr? k? thu?t

  Phan tích nguyên nhan máy ép viên rung m?nh, ti?ng ?n l?n, làm vi?c b?t th??ng
  Font: nh? ngày   l?n: 2013/04/16

  1) Máy ép viên có th? x?y ra v?n ?? ? b?t k? b? ph?n nào c?a tr?c, khi?n cho máy v?n chuy?n không bình th??ng, ngu?n ?i?n làm vi?c có th? b? ch?p ch?n. Ngu?n ?i?n làm vi?c lên cao (ng?ng máy ki?m tra ho?c thay ? tr?c vòng bi).

  2) Khuôn b? t?c ho?c ch? có b? ph?n l? khuôn xu?t li?u. Có d? v?t l?t vào trong khuôn, khuôn ép  b? méo, khe h? gi?a roller và khuôn nén quá ch?t, roller b? mài mòn ho?c h?ng ? tr?c roller không th? chuy?n ??ng ??u có th? gây ra rung máy (ki?m tra ho?c thay khuôn ép, ?i?u ch?nh khe h? roller).

  3) Hi?u ch?nh thi?t b? liên tr?c không cân b?ng, có s? l?ch l?c cao th?p trái ph?i, có th? làm rung máy ép viên mà ph?t bánh r?ng d? b? h?ng (thi?t b? liên tr?c c?n ?i?u ch?nh ??n ?? cân b?ng).

  4) Tr?c chính ch?a si?t ch?t, ??t bi?t là máy lo?i E và lo?i D, tr?c chính b? l?ng có th? khi?n tr?c thoát ra các h??ng tr??c sau, roller dao ??ng rõ r?t, máy ép viên có rung ??ng, ti?ng ?n l?n, khó kh?n trong vi?c ép viên (c?n si?t ch?t lò so hình b??m phía cu?i tr?c chính và ê-cu tròn).

  5) Kích th??c bánh r?ng b? mài mòn, ho?c ch? thay 1 bánh r?ng, có th? gây ti?ng ?n l?n (c?n có ?? th?i gian ?? mài mòn b?ng nhau)

  6) Xu?ng li?u không ??u ? mi?ng xu?t li?u c?a thi?t b? ?i?u ch?t, có th? khi?n cho ngu?n ?i?n làm vi?c c?a máy ép viên ch?p ch?n m?nh (c?n ?i?u ch?nh cánh qu?t c?a thi?t b? ?i?u ti?t).

  7) S? d?ng khuôn ép m?i nh?t ??nh ph?i ph?i h?p v?i roller m?i, và khi l?p ??t ti?n hành mài mòn theo t? l? nh?t ??nh, s? d?ng sau khi ?ánh bóng (không ???c s? d?ng khuôn kém ch?t l??ng).

  8) Ki?m soát ch?t ch? th?i gian và nhi?t ?? ?i?u ch?t, luôn n?m rõ ?? ?m c?a nguyên li?u cho vào máy, nguyên li?u quá khô ho?c quá ??t ??u gây xu?t li?u b?t th??ng, khi?n máy ép viên làm vi?c không bình th??ng.

  9) K?t c?u khung thép không kiên c?, khi máy ép viên làm vi?c bình th??ng phát sinh rung khung thép, d? phát sinh c?ng h??ng cho máy ép viên (c?n gia c? k?t c?u khung thép).

  10. Không c? ??nh ho?c c? ??nh nh?ng không ch?t ph?n ?uôi máy ?i?u ch?t gây ra l?c l? (c?n ph?i gia c?).

  11. Nguyên nhân rò d?u máy ép viên: ph?t b? mài mòn, m?c d?u quá cao, ? tr?c vòng bi h?ng, thi?t b? liên tr?c không cân b?ng, thân máy rung, c? kh?i ??ng…

   

  Theo chúng t?i trên

  B?n quy?n ? 2013 Zhengchang T?t c? các quy?n.

  Liên h?
  ?i?n tho?i: 0086 21 64184200
  FAX: 0086 21 64163299
  Email: internet@zcme.com
  Worldwide sites

  Find information about ZHENGCHANG in your language and region.

  ×
  国内一级爽歪歪毛片,无码日日模日日碰夜夜爽,最近中文字幕完整版2018免费

   <address id="rvbpb"><listing id="rvbpb"></listing></address>

   <em id="rvbpb"><form id="rvbpb"><nobr id="rvbpb"></nobr></form></em>
   <address id="rvbpb"></address>