<address id="rvbpb"><listing id="rvbpb"></listing></address>

  <em id="rvbpb"><form id="rvbpb"><nobr id="rvbpb"></nobr></form></em>
  <address id="rvbpb"></address>

  H? tr? k? thu?t

  Phan tích nguyên nhan máy ép viên xu?t li?u khó và s?n l??ng th?p
  Font: nh? ngày   l?n: 2013/04/25

  1) N?u s? d?ng khuôn ép m?i, ??u tiên c?n ki?m tra t? s? nén khuôn có phù h?p v?i nguyên li?u ch? bi?n không, t? s? nén khuôn ép quá to, h?t ???c nén ra quá c?ng, s?n l??ng c?ng th?p, nh? v?y c?n thay ??i l?i t? s? nén c?a khuôn;

  2) Ki?m tra l?i ?? nh?n bóng l? khuôn và ki?m tra khuôn có b? méo không, khuôn kém ch?t l??ng là do l? trong khuôn ép thô ráp, khuôn b? méo mà d?n ??n tr? ng?i cho vi?c x? li?u, h?t không ??ng ??u, và x? li?u khó kh?n, s?n l??ng th?p, do ?ó c?n s? d?ng khuôn ép ch?t l??ng t?t;

  3) N?u khuôn ép s? d?ng m?t th?i gian, c?n ki?m tra l? khoan trong thành khuôn có b? mài mòn không, roller có b? mài mòn không, n?u b? mài mòn l? khoan c?a khuôn có th? s?a ch?a gia công l?i khuôn, roller b? mài mòn c?n thay m?i, l? khoan c?a khuôn b? mài mòn s? ?nh h??ng r?t l?n ??i v?i s?n l??ng.

  4) C?n ?i?u ch?nh chính xác khe h? gi?a khuôn ép v?i roller, khe h? quá nh? có th? khi?n roller ma sát v?i khuôn, làm gi?m tu?i th? s? d?ng cho khuôn, khe h? quá l?n có th? khi?n roller b? tr??t tr? ng?i cho vi?c xu?t li?u, làm gi?m s?n l??ng.

  5) Chú ý th?i gian và ch?t l??ng ?i?u ch?t nguyên li?u, ??t bi?t là ?? ?m c?a nguyên li?u tr??c khi cho vào máy, ?? ?m tr??c khi ?i?u ch?t c?a nguyên li?u thông th??ng là 12% - 13%, ?? ?m c?a nguyên li?u sau khi ?i?u ch?t duy trì kho?ng 14%, n?u ?? ?m c?a nguyên li?u quá cao, có th? ch?u ?nh h??ng c?a nhi?t ?? ?i?u ch?t, hi?u qu? ?i?u ch?t kém, sau khi nguyên li?u cho vào khuôn s? có hi?n t??ng tr??t và c?n tr? khuôn.

  6) C?n ki?m tra tình hình phân b? trong khuôn c?a v?t li?u, không ???c ?? v?t li?u ch?y sang m?t bên, n?u phát sinh tr??ng h?p nh? v?y c?n ?i?u ch?nh v? trí dao g?t c?p li?u l?n và nh?, ?? nguyên li?u ???c phân b? ??ng ??u trong khuôn, nh? v?y có th? kéo dài ???c tu?i th? c?a khuôn, ??ng th?i li?u x? ra d? dàng thu?n l?i h?n.

  7) Máy ép viên v?n hành “có v?n ??”, nh? tình tr?ng ? tr?c vòng bi ch?y ra ngoài hình tròn, có th? khi?n máy ép viên làm vi?c vô l?c, ngu?n ?i?n không ?n ??nh, khi?n cho s?n l??ng gi?m xu?ng.

  Theo chúng t?i trên

  B?n quy?n ? 2013 Zhengchang T?t c? các quy?n.

  Liên h?
  ?i?n tho?i: 0086 21 64184200
  FAX: 0086 21 64163299
  Email: internet@zcme.com
  Worldwide sites

  Find information about ZHENGCHANG in your language and region.

  ×
  国内一级爽歪歪毛片,无码日日模日日碰夜夜爽,最近中文字幕完整版2018免费

   <address id="rvbpb"><listing id="rvbpb"></listing></address>

   <em id="rvbpb"><form id="rvbpb"><nobr id="rvbpb"></nobr></form></em>
   <address id="rvbpb"></address>